COMOSYS Tank Tasarım modülü COMOSYS’in genel yapısı üzerine kurulmuş ancak tankların modellemesi üzerine özel geliştirilmiş komutlar sunan bir modüldür. Tank tasarım modülü kullanıcının verimliliğini önemli ölçüde arttırır. Sistemi kurduktan sonra göreceksiniz ki detaylandırması bir haftaya ulaşan bir tankı saatler mertebesinde modelleyip detaylandırabileceksiniz. Adam-saatlerdeki bu kazanımlar kâr anlamına gelir ve ayrıca kullanıcıyı da ufak tefek revizyonlar yapmak için geniş bir alan bırakır.

Sac Levha Modellemesi

Program kullanıcıya tankın ana sac gövdesini çaba harcamadan modelleme imkanı verir. Levha yerleşimini düzenlemek için sunulan çok sayıda seçenek ile sadece malzeme kayıplarını en aza indirmekle kalmaz aynı zamanda kaynak yerlerini nozullardan uzak tutmak için ufak çapta kaydırmaları da yapar. En iyi detayları yaratabilmek için tüm parametreler (standart levha boyutları, levhaların şaşırtılması, minimum kabul edilebilir levya genişliği gibi) kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Her seviyenin levha kalınlığı manuel olarak değiştirilebilir. Levhaların hizalanması istenirse iç çapa göre, dış çapa göre veya ortalama çapa göre yapılabilir.

 01-Sac levha

 

Taban Levhası Modellemesi

Taban modellemesi taban alanını otomatik olarak şaşırtmalı bir şekilde daha küçük parçalara böler. Kullanıcı levhaların genişliğini, yüksekliğini ve yönünü belirleyebilir. Levhalar bindirmeli, boşluklu veya yüz yüze yerleştirilebilir. Ayrıca levhalar taban eğriliğini korumak amacıyla birbirinin üzerine konabilir. Tankın tabanı istenirse dairesel levhalarla çevrilebilir.

 02-Taban levhasi

Çatı Levhası Modellemesi

Çatı modelleme seçenekleri taban modellemesine benzerdir. Kullanıcı tarafından belirlenen bir levha genişliği ve yüksekliği kullanılır. Levhalar çatı alanı şaşırtmacalı bir şekilde yerleştirilir. Eğer tankın çatısı konik ise eşdeğer çatı alanı hesaplanır.

 

Nozul ve Manhol Modellemesi

Nozul elemanının her üç kısmının, yani flanş, gövde ve takviye levhasının çapları ve uzunlukları değiştirilebilir. Takviye levhası petek veya dairesel şekillerde olabilir. Tanklardaki nozullar çatı nozulları ve yan nozullar olarak ikiye ayrılır. Çatı nozulları yarı çap mesafesi ve bir açı ile yerleştirilebilir. Yan nozullar bir açı ve yükseklik belirtilerek yerleştirilebilir. Yan nozullar tank yüzeyine dik veya eğik olabilir. Eğik birleşen yan nozullar yatayda veya düşeyde eğik olabilir. Nozul listesi otomatik olarak yaratılır ve genel yerleşim çizimlerine eklenir.

 03-Nozul

 

Dik Merdiven Modellemesi

Kullanıcı isteğine bağlı olarak program tankın içinde dik merdiven oluşturabilir. Genişlik, basamak aralığı değiştirilebilir. Sadece merdivenin başlangıç ve bitiş kotlarını belirterek merdiven kolaylıkla tanımlanabilir.

 04-Merdiven

Temel Modellemesi

Programda temel olarak üç değişik kesit tanımlanabilir. Ayrıca temelin şekli de dairesel veya herhangi bir çokgen olabilir.

Elle Modelleme

Kullanıcıya daha fazla esneklik sağlamak için, levha, profil, ve çeşitli katı modeller gibi temel nesneler tanka belli gruplar altında eklenebilir. Bu gruplar imalat resimlerinin ve malzeme listelerinin hazırlanmasında kullanılır.

 05-manuel modelleme

 

İmalat Resimlerinin Oluşturulması

İmalat resimleri 3B modelden otomatik olarak oluşturulur. Program ana gövde, taban levhalar, çatı levhaları ve genel görünüşler için ayrı ayrı resimler oluşturur. Ana gövde resimleri; levhaların açılımını, rüzgar kirişi detaylarını, berkitme detaylarını ve ankraj bulonu detaylarını içerir. Ölçüler ana gövde levhaları açılımlarına ve açılmış levhalardaki nozul boşluklarına göre verilir.

Çatı ve taban çizimleri hem genel detayları hem de levha parça resimlerini içerir. Ayrıca varsa çatıdaki nozul delikleri de gösterilir. Genel konstrüksiyon resimleri tankın 3B modelini ve ekipman, destek kolon ve kirişleri gibi diğer bileşenlerini de gösterir. Nozul yönleri de ayrıca belirtilir.

 

 06-imalat resimleri

 

Otomatik Malzeme Listesi

Her imalat resmi kendi malzeme listesini içerir. Malzeme listelerinde her bir parça için marka, açıklama, miktar, malzeme cinsi, birim ağırlık ve toplam ağırlık gösterilir. Malzeme listesi tablosunun kolonları istenildiği gibi ayarlanabilir. Alanların sırası değiştirilebilir veya bir alan tamamen göz ardı edilebilir.

 

 07-malzeme listesi