COMOSYS'in sunduğu bağlantı komutları ve geniş bağlantı kütüphanesi ile çelik elemanların bağlantılarının yapılması farenin bir kaç tıklamasına bakar. Kullanıcının yapması gereken sadece uygun bağlantı komutunu çalıştırmak ve bağlanacak elemanları seçmektir. Ancak bu "basit ve hızlı" işlem bile çok sayıda bağlantı noktası için tekrar edildiğinde oldukça zahmetli ve zaman alıcı olur. Orta ölçekli bir binada bile her birisi bir çok kez tekrar eden yüzden fazla "tip" bağlantı noktası yer alır. Büyük yapılarda bu tip bağlantı noktalarının sayısı bini bulur. COMOSYS bu süreci de otomatik hale getiren bir çözüm sunar: IntelliConnect.

 

IntelliConnect

IntelliConnect kullanıcının tercihleri doğrultusunda bütün bir yapıyı uygun bağlantı seçenekleriyle otomatik olarak bağlayan bir araçtır. Basitçe, bağlanmasını istediğiniz bölgeleri seçtikten sonra (tüm yapıyı veya sadece bir katı ya da bir makası seçebilirsiniz) IntelliConnect’i çalıştırmanız yeterli olacaktır.

IntelliConnect, seçilen bağlantı noktalarındaki profillerin tiplerine ve yerleşimlerine göre hangi bağlantının yapılmasının daha uygun olduğuna karar verecek, gerekiyorsa bazı bağlantı parametrelerini değiştirecek ve ilgili bağlantıyı gerçekleştirecektir. IntelliConnect işi bittiğinde seçilen bağlantı noktalarının büyük bir kısmı bağlanmış olacak geriye sadece özel ve karmaşık detay gerektiren bağlantı noktaları kalacaktır.

Kısacası IntelliConnect size önemli ölçüde adam-saat tasarrufu sağlayacaktır.

 01 intelliconnect 1

 

01 intelliconnect 2

 01 intelliconnect 3

aracizgi

Çok Sayıda Bağlantı tipi

 

IntelliConnect kuşak ve aşıkları, makas bağlantılarının büyük bir kısmını, yatay çaprazların birleştiği kat kirişlerini ve her türlü ikiz profillerdeki bağ levhalarını bağlayabilir.Basit düşey çapraz bağlantıları da boş geçilmez.

Toplamda IntelliConnect 9 ana grup altında 36 farklı durum için çözüm içermektedir. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ek yeri bağlantıları
 • Bağ levhası bağlantıları
 • Gergi çubuğu bağlantıları
 • Payanda ve düşey çapraz bağlantıları
 • Çatı makası ve örgü kolon bağlantıları
 • Aşık ve kuşak bağlantıları (var ise dikme bağlantıları)
 • Kat kirişi bağlantıları (var ise yatay çaprazlarla birlikte)
 • Kolon – kiriş bağlantıları (var ise yatay ve düşey çaprazlarla birlikte)
 • Taban levhası bağlantıları (var ise düşey çaprazlarla birlikte)

 

 02 baglanti tipleri 1
 02 baglanti tipleri 2

Bağ levhası, gergi çubuğu, aşık, kuşak bağlantıları çok basit ve standart bağlantılar olmalarına rağmen yapıda yer alan bağlantılar arasında sayıca çok fazladırlar. Bu nedenle detaylandırılmaları toplamda ciddi zaman alır. IntelliConnect, normalde saatlerce sürebilecek bu işi dakikalar mertebesinde tamamlayabilir. Bu sayede zamandan ve paradan kazanırsınız.

 02 baglanti tipleri 3

aracizgi

Kat Kirişleri ve Kolon Kiriş Bağlantıları

IntelliConnect sadece basit tipteki bağlantı noktalarını değil bir çok kompleks kat kirişi bağlantı noktalarını da otomatik olarak bağlayabilir. Bunu yaparken de akıllı bir şekilde davranır. Örneğin kat kirişlerini bağlarken elemanların mafsallı olup olmamasına ya da profil tiplerine, büyüklüklerine bakarak farklı tipte kiriş kirişe bağlantı tipi seçebilir ve varsa aynı noktaya bağlanan yatay çaprazları uygun bağlantı ile bağlayabilir. Eğer yatay çapraz bağlantısını gerçekleştirmek için yeterli yer yoksa bir miktar ofset uygulayarak bu çaprazları kaçırıp bağlantı için yer açabilir. Ya da yatay çaprazları kaçırmadan önce değişik tipte kiriş kirişe bağlantıları deneyerek çaprazları hiç kaçırmadan bağlamanın mümkün olup olmadığını kontrol edebilir.

Yatay çaprazların bağlandığı noktalarda inşa edilebilirlikle ilgili bir takım kontroller de IntelliConnect tarafından yapılır. Örneğin, çaprazın bayrak levhası kiriş bağlantısının levha veya civaralarına çarpmasa bile bayrak levhasına bağlı berkitmeler kiriş bağlantısının cıvata ve somunlarının sıkıştırılmasına olanak vermeyebilir. Bu tür durumlarda IntelliConnect ya çalışma alanı kadar boşluk bırakır ya da berkitmeyi iptal edebilir.

 

 03 kolon kiris 3
 03 kolon kiris 1

IntelliConnect, kiriş kolon birleşimlerinde kirişin analiz özelliklerine bakarak ankastre veya mafsallı bağlantı tiplerinden uygun olanı seçer. Düşey çaprazlarlar varsa onları da bağlar. Çapraz bağlantısının kolon kiriş bağlantısına çarpması durumunda çaprazları kolona veya kirişe doğru kaçabilir.

 03 kolon kiris 2

aracizgi

Çalışma Ayarlarını Özelleştirebilme

IntelliConnect tamamen otomatik olarak çalışmakla beraber son derece özelleştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı IntelliConnect'in çalışmasının hemen hemen her aşamasına müdahale edebilir. Örneğin kiriş kirişe bağlantı noktalarında özel bir bağlantı tipinin öncelikli olarak denenmesini isteyebilir veya bazı bağlantı tiplerinin hiç kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Ya da çaprazların en fazla ne kadar kaçırılabileceğini belirtebilir, kaçırma adım boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

 

Genel bağlantı stratejisini özelleştirebilmenin yanında IntelliConnect, COMOSYS'teki bağlantı tipleri ile ilgili çok detaylı ayarlar da içerir. Her bir bağlantı tipi için aşağıdaki parametreleri belirleyebilirsiniz:

 • Ana ve ikincil elemanlar için ayrı ayrı kullanılabilecek profil tipleri
 • Maksimum ve minimum profil boyutları,
 • ikincil elemanların ana elemana bağlanabileceği yönler ve düzlemler
 • ikincil elemanların ve ana elemanın uç serbestlik dereceleri
 • elemanlar üzerindeki minimum kuvvetler (analiz sonucunda elde değerleri göz ardı ederek)

IntelliConnect’in hangi durumlarda hangi bağlantı tiplerini tercih edebileceğini kullanıcı ayarlayabilmekte ancak IntelliConnect'in varsayılan ayarları da deneyimli mühendis ve konstruktörlerin tavsiyeleri doğrultusunda genel çelik detaylandırma kurallarına uygun olarak ayarlanmıştır.

 04 calisma ayarlari 1
 04 calisma ayarlari 2

 

04 calisma ayarlari 3

aracizgi

Bağlantı Noktaları için İnteraktif Rapor

 

IntelliConnect işi bittikten sonra hangi bağlantı noktalarının bağlandığı hangilerinin bağlanamadığını gösteren bir rapor görüntüler. Kullanıcı dilerse bağlantısı yapılan veya yapılamayan noktaları incelemek için interaktif bir raporlama aracı ile model içinde rahatlıkla gezerek sorunlu bölgeleri görebilir veya yapılan bağlantıları inceleyebilir. Bu raporlama aracı ile başarı ile bağlanmış, kısmi olarak bağlanabilmiş, bağlanamamış ve halihazırda önceden kontrolu yapılmış düğüm noktalarını ve elemanları görebilir, bunların listesini alabilir.

 05 reporting 1