COMOSYS ile sadece yapısal ve mekanik tesisatı değil aynı zamanda elektrik tesisatını da 3B olarak modelleyebilir, ilgili mühendislik resimlerinin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Modelleme ve Katalog Tabanlı

 

COMOSYS’te çizimler nesne katalogları esas alınarak oluşturulmuş 3-boyutlu modellere bağlı olarak hazırlanır. Çizimlerde yer alması istenen nesneler, 3-boyutlu model içerisinde gerçek yerlerinde, gerçek boyutlarıyla modellenir ve çizimler COMOSYS tarafından bu modele göre otomatik olarak hazırlanır. Ayrıca kullanıcı hazırda bulunan katalogları kullanarak ya da kendisi kataloglar tanımlayarak kendisini kısıtlayabilir. Böylece, piyasada bulunmayan nesnelerin modellenmesi veya yanlışlıkla hatalı boyutlandırmaların yapılması engellenmiş olur. Nesne seçimi sırasında kullanıcının katalogdaki elemana en hızlı şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

 

 01-Katalog tabanli modelleme

aracizgi

Kablo Tavaları ve Kablo Kanalları

 

Düz kablo tavaları, düzlem içinde veya dışında dönen dirsekler, köşeli dönüşler, T bağlantılar, aşağı iniş bağlantılar, dörtlü bağlantılar ve daraltma elemanlarının hepsini COMOSYS’te modelleyebilirsiniz. COMOSYS tarafından sağlanan kullanıcı dostu ara yüzle detaylı bir kablo taşıma sisteminin tamamını sadece saatler içerisinde hazırlayabilirsiniz. Altlı üstlü veya yan yana kablo tava grupları yaratarak, belirli bir rotada zahmetsizce kablo tavaları modellenebilir. COMOSYS’te yapısal model (betonarme veya çelik) ve elektrik sistem modeli iç içe olduğu için kullanıcı kablo tavalarını mesnetleyeceği kirişleri ve döşemeleri görebilir, sonradan oluşacak çakışmaları önleyebilir.

 

02-Kablo tavalari-1

 

 02-Kablo tavalari-2

aracizgi

Mesnetler

 

COMOSYS’te kablo tava mesnetlerini de modelleyebilirsiniz. Tavana askı elemanları, duvara montaj elemanları veya farklı tiplerdeki mesnetleri hızlıca kablo tavalarınıza bağlayarak daha gerçekçi modeller hazırlayabilir ve bu sayede çakışmaları takip edebilirsiniz. Modeldeki mesnetler, uygulama çizimlerinde otomatik olarak uygun detaylarla çizilmekte ve kullanıcı model tarafından sağlanan zengin bilgileri kullanarak çizim üzerinde zahmetsizce etiketleme yapabilmektedir.

 

Modellemeye ayrılan zaman, sonuçta faydalar sağladığı sürece bir kayıp değildir. 3-boyutlu modelleme ile hatalar ve çakışmalar önceden tespit edilip giderilebilir. Unutulmamalıdır ki, sahada kaybolan süre, her zaman modellemede kaybolan süreye göre daha maliyetlidir.

 

03-Mesnetler

aracizgi 

Kablo Rotaları ve Kablo Listeleri

 

3-Boyutlu kablo tava modeli, plan ve kesitlerde kullanılmasının ötesinde tavaların içerisinde yer alan kabloların modellemesinde de kullanılmaktadır. Bir kaç tıklamayla kullanıcı, kablo tavalarından kablo rotalarını tanımlayabilir ve seçtiği kablo tipini bu rotayla ilişkilendirerek sistemdeki iki nokta veya iki ekipman arasında kablo yerleştirebilir. Program kablo özelliklerine göre kabloların tava içerisindeki yerleşimini otomatik olarak yapar. Eğer kablo tavası kullanıcının tanımladığı şartlara göre dolmuşsa, program uyarıda bulunur. Kullanıcı, problemi kendi çözebilir ya da programdan otomatik olarak tavayı genişletmesini isteyebilir. Bunun yanı sıra, aynı tavada yer alan birbiriyle uyumsuz kablolar ile ilgili uyarılarda bulunarak, özellikle, tecrübesiz tasarımcılara projelerinde yardımcı olmaktadır. Modellemenin her safhasında, kullanıcı, kablo özelliklerini ve uzunluklarını gösterir otomatik hazırlanan listeyi görebilir. Yaratılan bu kablolar, kabloların yerleştiği rota üzerinden bir kesit görünüşü alındığında pafta modülünde görülüp etiketlenebilmektedir.

 

04-Kablo rotalari

 

04-Kablo rotalari 2a

aracizgi

Tüketiciler ve Ekipmanları

 

Elektrik mühendisleri için önemli nesnelerden bir tanesi de elektrik tüketen ekipmanlardır. Elektrik sisteminin, sistemde yer alan her bir tüketicinin ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerekmektedir. COMOSYS’te, kullanıcı, tüketici ve ekipmanları birebir modelleyip bunları elektrik panoları ile ilişkilendirebilir ve bu ilişkilere dayanarak sistemin ihtiyaçları otomatik olarak hesaplanır. Aydınlatmalar ve elektrikli aletlerin yanı sıra endüstriyel projelerde sıkça kullanılan büyük makinalar ve ekipmanlar da modellenebilmektedir. Programda yer alan ekipmanların yetersiz kalması durumunda COMOSYS’in genel modelleme araçlarını kullanarak kendi ekipmanlarınızı modelleyebilirsiniz.

 

05-Tuketiciler

aracizgi

Malzeme Listeleri

 

Bir tıkla, modelde yer alan bütün kablo tavaları, bunların ara bağlantı elemanları ve mesnet elemanlarının malzeme listeleri hazırlanmaktadır. Modelleme tamamlanmasa dahi program modellenen her elemanın kaydını tutar ve istediğiniz an bu listeyi görebilirsiniz. Bir projenin olabildiğince pürüzsüz olarak ilerleyebilmesi için doğru malzeme listeleri çok önemlidir. 3-Boyutlu modelleme sayesinde, bu listeler otomatik olarak hatasız bir şekilde elde edilebilmektedir.

aracizgi

Elektrik Panoları

 

Elektrik sistemlerinin ana güç sağlayıcıları olmaları nedeniyle, panoların elektrik sistem tasarımında önemi büyüktür. COMOSYS gerekli ilişki kurma araçlarını sağlayarak, ekipmanların birbirleriyle ilişkilerini görselleştirebilmesinin yanı sıra, panoların toplam kurulu gücünü ve toplam talep gücünü otomatik olarak hesaplamaktadır. Paneller arası kuplaj da bu hesaplarda göz önüne alınmaktadır. Elektrik panoları ve ekipmanları, “görevde”, “yedek” veya “gelecekte” olarak işaretleyerek sadece mevcut durum için değil gelecek içinde elektrik sistem tasarımı yapabilirsiniz.

 

 06-Panolar

aracizgi

 

Otomatik Plan, kesit ve 3-Boyutlu Görünüşler

COMOSYS sadece bir modelleme programı değildir. Güçlü bir görselleştirme ve çakışma belirleme aracı olması nedeniyle projelerinizde sizi bir adım öne geçirirken, nihai uygulama çizimlerini de otomatik olarak hazırlar. Kullanıcı plan, kesit ve 3-boyutlu görünüşler yaratabilir, modeldeki herhangi bir parça ile ilgili detay çizimlerini oluşturabilir ve direk model tarafından sağlanan zengin bilgilerle çizimlerde etiketleme yapabilir. Yaratılan çizimler tamamen akıllı nesneler olup, modelde yapılan ilgili bir değişiklikte otomatik olarak güncellenmektedirler.

Başka bir ifadeyle, çizimlerinizin her zaman modelinizle uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz. Günümüzde, elle yapılan çizimlerde yapısal model ile uygulama çizimleri arasındaki ilişkinin kopması nedeniyle karşılaşılan zorluklara her zaman sahada çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ancak COMOSYS’te hazırlayacağınız modelinizde çakışmaları tespit edip giderdiğinizde, sahada oluşabilecek sıkıntıları en aza indirirken, elle hazırlanan çizimlere göre çok daha pürüzsüz bir imalat ve montaj gerçekleştirebileceksiniz.

07-Otomatik pafta