COMOSYS'te mühendislik çizimlerini otomatik olarak üretilir. Üstelik üç boyutlu modellemenin artısı olarak model bittiğinde metraj tabloları hazır olmuş olur. Dahası, üretilen çizimler üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde başka bir CAD programına ihtiyaç duymazsınız çünkü COMOSYS'in entegre ortamında iki boyutlu çizimleri düzenlemek için de gerekli her türlü araç mevcuttur.

aracizgi

Bağımsız

COMOSYS tamamen bağımsız bir çizim modülü sunar. Kullanıcının AutoCAD veya benzeri bir genel amaçlı CAD programı kurmasına gerek olmaz. Bu, CAD yazılımları ile ilgili yatırımdan ciddi miktarda tasarruf anlamına gelir. Dolayısıyla COMOSYS’in düşük fiyat yüksek verimlilik avantajı daha da cazip olur.

 aracizgi

Görünüş Ekleme

COMOSYS’te üretilen resimlerin klasik CAD yazılımlarındaki gibi çizilmesi gerekmez. Tersine, model tamamlandıktan sonra kullanıcının tek yapması gereken modele bakan bir pencere tanımlamasıdır. Gerisini COMOSYS halleder. Kullanıcı bakış açısını, görünüş derinliğini ve çizime dahil edilecek veya edilmeyecek nesnelerle ilgili filtreleri tanımlar, COMOSYS iki boyutlu hale getirilmiş resimleri otomatik olarak oluşturur ki bu çok fazla miktarda zaman kazancı demektir. Dahası, bu görünüş artık modele bağlanmıştır ve modelde yapılan herhangi bir değişiklik çizimlere de yansıtılır. Çelik imalat resimleri, tek parça resimleri, şablon tabanlı betonarme elemanların donatı resimleri tamamen otomatik olarak üretilir. Genel konstrüksiyon resimlerinde ise bu yarı otomatik şekilde gerçekleşir. COMOSYS nesnelerin iki boyutlu görünüşlerini, kesitleri, saklı çizgileri, vs otomatik olarak oluştururken kullanıcı ölçüleri ve yazıları manuel olarak girer.

 

 02-gorunus ekleme

 aracizgi

Kesit Almak

Modelden bir görünüş alarak kesit resimleri oluşturulabileceği gibi resimlerde hali hazırda yer alan görünüşlerden de kesit alınabilir. Bu yeni görünüşlerin resime tanımlanması ve resime eklenmesi işini önemli oranda kolaylaştırır, hızlandırır. Bu şekilde yaratılan görünüşler sadece modele akıllı olarak bağlı olmakla kalmaz, bu görünüşlerin oluşturulduğu kesit sembollerine de akıllı olarak bağlanır. Eğer kullanıcı kesit sembollerini taşırsa ilgili kesit görünüşleri kendini otomatik olarak günceller.

 03-kesit almak-1

 

 03-kesit almak-2

 aracizgi

Filtreler

Tüm görünüş resimleri kullanıcı resimde tam olarak hangi nesneleri görmek istiyorsa ona göre filtrelenebilir. Filtreler nesne tipine göre, kimlik numaralarına göre, gruplara göre veya nesnelerin malzeme, disiplin gibi özelliklerine göre tanımlanabilir. Ayrıca uzaysal (konumsal) filtreler ile görünüşün 3B sanal uzaydaki limitleri belirlenebilir.  Dahası, çoklu disiplin resimlerinde belirli bir disiplini diğer disiplinleri tamamen silmeden vurgulanmak istendiğinde COMOSYS istenmeyen çizimleri grileştirmek için çok kullanışlı seçenekler sunar.

 04-Filtreler

 aracizgi

Ölçüler

Yatay, dikey, eğik ve açısal ölçülendirme komutlarının tamamı COMOSYS’te mevcuttur. Oluşturulan ölçüler akıllı nesnelerdir ve bir çok CAD programının aksine ölçek değişmesi durumunda yeniden tanımlanmaları gerekmez. Bu da yine zamandan önemli mikatarda tasarruf etme anlamına gelir. Ölçülerin ölçümlerini gerçek boyutlara göre yaparlar ve ölçek ne kadar değiştirilirse değiştirilsin ölçü nesneleri kendilerini yeni ölçeğe uyarlar. Özel ölçü seçenekleri sayesinde planlarda ve kesitlerde kot ölçüleri verilebilir.

 05-Olculendirme-1

 

 05-Olculendirme-2
 05-Olculendirme-3

 aracizgi

Profil, Levha, Cıvata ve Kaynak Etiketleri

Profil, levha, kaynak ve cıvatalarla ilgili pek çok bilgi etiketlendirilebilir. COMOSYS bu etiketler ile ilgili çizimde yerleştirilebilecek en iyi yerleri otomatik olarak bulur. Yerleştirilen etiketler diğer çizim nesneleri ve diğer etiketlerle çakışmaz. Böylelikle okunaklılığı arttırmak için çizime hemen hemen hiç müdahale etmek gerekmez. Bir çok programda etiketlerin kullanıcı tarafından yerleştirilmesi gerekir otomatik yerleştirilme yapıldığında ise çoğu etiketin birbirinin üstüne binmesi gibi istenmeyen durumlar oluşur. COMOSYS gelişmiş yerleştirme algoritmaları ile bu sorunun üstesinden gelir.

 06-civata kaynak etiket-yeni-1
 06-civata kaynak etiket-yeni-2

 aracizgi

Donatı Demiri Etiketleri

COMOSYS’te beş değişik donatı ölçülendirme ve etiketlendirme seçeneği mevcuttur. Donatıların kesit görünüşlerinde ve planlarda farklı şekillerde ölçülendirilmesi ve donatılandırılması gerekir. Buna ek olarak kesit görünüşlerinde nokta olarak (donatı kesiti olarak) görünen donatıların çizgi şeklinde yer alan donatılara göre farklı şekilde etiketlendirilmesi gerekir. Etriyeler, çirozlar, vb. donatıların kendilerine özgü ölçülendirme ve etiketlendirme şekilleri vardır. Tüm bu durumlar için COMOSYS özelleşmiş araçlar sunar. Bu etiketler de COMOSYS’teki diğer etkiletlerde olduğu gibi başka etiketlerle üst üste gelmeyecek şekilde kendilerine en uygun yeri bulurlar.

 07-donati demiri etiket-1

 

 07-donati demiri etiket-2

aracizgi

Malzeme Listeleri

Malzeme listesi komutları çizim modülünden ulaşılabilir ve kullanıcı malzeme listesi tablolarını pafta üzerinde herhangi bir yere yerleştirebilir. Çoğu durumda bu tablolar program tarafından otomatik olarak oluşturulur ve yerleştirilir. Böylelikle zaman kaybı önlenmiş olur.

 08-malzeme listesi-1
 08-malzeme listesi-2

aracizgi 

Özel CAD Detaylarının Eklenmesi

Bazı detayların modellenmesi çok zahmetli olabilir ve dahası bu detaylar başka bir CAD ortamında hali hazırda var olabilir. COMOSYS bu tür özel CAD detaylarının resimlere eklenmesine olanak sağlar. Bu tür bloklar doğrudan çizim modülüne eklenebilir ve otomatik olarak ölçeğe uyarlanır. Örneğin ölçeği 1/50 olan bir görünüşe eklenen insan figürü 1/50’ye göre ölçeklenir ve görünüşün ölçeği değiştiğinde eklenen blok da otomatik olarak yeni ölçeğe uyarlanır. Bu tür detaylar istenirse 3B modele de 1:1 ölçeğinde eklenebilir.

 09-ozel cad detaylari-1
 09-ozel cad detaylari-2

 aracizgi

Notların ve Diğer Görsel Nesnelerinin Eklenmesi

Paftalara metinler, notlar ve tablolar eklemek de mümkündür. Tasarımcının ufak tefek değişikliklerle tekrar tekrar kullandığı standart notlar dosyalardan okunarak resimlere eklenebilir. Ayrıca çizgi, çoklu çizgi, dikdörtgen, çokgen ve daire gibi nesneler de doğrudan pafta üzerine çizilebilir. Lakin hemen hemen hiç buna ihtiyaç olmadığını belirtmekte fayda var. Yine de kabiliyetin var olduğunu biz belirtelim. Kullanıcı revizyon bulutlarını da kolaylıkla çizebilir.

 10-notlar gorsel-1

 aracizgi

Popüler CAD Formatlarına Aktarma

Müşterinizin COMOSYS’e erişimi olmayabilir ve sizden resimleri AutoCAD formatında vermenizi isteyebilir. COMOSYS resimleri AutoCAD tarafından okunabilecek bir şekilde ihrac edebilir. İhrac edilen resimler katmanlara göre organize edilmiştir ve gerekirse AutoCAD gibi yazılımlarda değiştirilebilir, düzenlenebilir.

 11-export

 aracizgi

Pafta Yöneticisi

COMOSYS’te üretilen tüm paftalara “Pafta Yöneticisi” ile erişilebilir. Pafta yöneticisi aynı model için üretilmiş değişik tipteki binlerce paftayı saklayabilir. Bu yönetici sayesinde kullanıcı aradığı dokümanı kolaylıkla bulabilir. Filtreleme seçenekleri ve tabii toplu güncelleme ve toplu baskı seçenekleri de mevcuttur.

 

 12-pafta yoneticisi

aracizgi

Otomatik Olarak Üretilen Resimler

  • Çelik imalat resimleri (assembly çizimleri – hem tekli hem de çoklu formatta)
  • Çelik tek parça resimleri
  • Betonarme şablon eleman donatı resimleri
  • Tank detay resimleri

Yukarıdaki resimler tek tuşa basılmasıyla COMOSYS tarafından tamamen otomatik olarak üretilir. Kullanıcının tüm yapması gereken resim üretmeyle ilgili bazı parametreleri bir kereye mahsus olarak kaydetmek. Sonrasında bu ayarlar tekrar tekrar farklı projelerde kullanılabilir. Aynı iş ortamındaki diğer COMOSYS kullanıcıları da aynı ayar dosyasını kullanabilir. Buna ek olarak COMOSYS kullanıcının farklı assembly markaları için farklı çizim ayarları kaydetmesine de izin verir. Örneğin kullanıcı kolon resimlerinde diğerlerinden farklı bir ölçek kullanmak isteyebilir. Bu özellik sayesinde resimler grup grup üretmek yerine tek bir oturumda üretilebilir. Pafta oluşturma hızı bir saatte bir kaç yüz pafta mertebesindedir. Dolayısı ile temelde modelleme bittiğinde paftalar da üretilmiştir sayılır. Çoklu assembly çizimleri de COMOSYS tarafından çok hızlı üretilir ve gelişmiş yerleştirme optimizasyonu teknikleri ile çoklu çizimlerin fazlasıyla seyrek olmaması sağlanır.

 13-otomatik uretilen-1

 

 13-otomatik uretilen-2

 

 13-otomatik uretilen-3

 

 13-otomatik uretilen-4

aracizgi

Elle Üretilen Resimler

  • Çelik genel konstrüksiyon resimleri
  • Betonarme kalıp resimleri

Gibi resimler elle üretilmesi gerekir. Ancak bunun klasik 2B çizim üretimi ile karıştırılmaması gerekir. Böyle bir durumda bile kullanıcı COMOSYS tarafından sağlanan fazlasıyla etkili araçları kullanarak bir günde 10-15 paftaya kadar resim üretebilir. Görünüşlerin otomatik ölçülendirilmesi ve etiketlendirilmesi elle üretilen resimlerde de geçerlidir.

 

 14-Steel-General-Arrangement-copy