Kalıp ve Donatı modelleme işi başlı başına oldukça zahmetlidir. Çelik modelleme kendi başına oldukça karmaşık iken, bina tipinde olmayan karmaşık geometrili betonarme sanayi tesislerinin öncelikle modellenmesi ve ardından içerilerine donatı yerleştirilmesi yeni bir yaklaşım gerektirir. Pekçok program bu konuda başarılı olduğunu iddia eder ama COMOSYS adrese teslim iş gerçekleştirir. Bu bağlamda perkçok son teknoloji ürünü modüller hazırlanmış durumdadır. Şimdi sizi biraz daha  zaman ayırarak bu teknolojiler hakkında bilgi edinmek için okumaya devam etmeye davet ediyoruz. COMOSYS in geri kalan diğer modülleriyle tam bir uyumluluk içinde olan bu iki modül, adam-saat ihtiyacını oldukça azaltmasının yanı sıra oluşturulan detaylı modeller ve çok güzel çizimler sayesinde size büyük bir prestij de kazandıracaktır.

Genel Amaçlı Modelleme Kabiliyetleri

Tüm COMOSYS modülleri için de geçerli olduğu gibi Kalıp modülü kendi kapsamı içinde genel ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Komplike geometrili yapılar söz konusu olduğunda genel amaçlı bir CAD programının sağladığı tüm konfora sahip olmakla beraber ek olarak geliştirilmiş özel makroların yardımıyla sıklıkla karşılaşılan yapısal elemanları kolay ve hızlı bir şekilde modelleme imkanına kavuşmak da mümkündür. COMOSYS özellikle sanayi tipi yapılarda sıklıkla karşılaşılan ayrıntı ve detayların hızlı bir şekilde modellenebilmesi için bir takım özelleşmiş  komutlar temin eder. Klasik bina tipi yapıları modellemek son derece kolay, gerekli revizyonları yapmak ise bir o kadar basittir.

 01-Genel amacli-1
 01-Genel amacli-2

aracizgi

Beton Hacimlerin Modellenmesi

 

COMOSYS yapılarda sıklıkla yer alan kolon, kiriş, tekil-duvar, sürekli-duvar, kapalı-duvar, döşeme ve merdiven gibi pekçok taşıyıcı elemanı modellemek için özelleşmiş komutlar temin eder. Genel CAD komutlarıyla çalışmak yerine, kullanıcının herhangi bir yapısal taşıyıcı elemanın geometrisini tanımlamak için genellikle birkaç bilgi girmesi yeterlidir. Mesela basit bir döşeme için bunlar kalınlık, kot ve kenar uzunlukları bilgileridir. Ek olarak, bu temel taşıyıcı elemanların üzerinde boşluk oluşturmak suretiyle (pencere, kapı, döşeme boşlukları gibi) değişiklik yapmak da mümkündür. Döşeme kanalları, ankraj bulon yuvaları, drenaj kanalları veya benzer kanalların kapakları ya da galerilere açılan boşlukların kapakları, su tutucular vb. gibi özel yapısal ayrıntılar son derece sezgisel bir şekilde modellenebilir ve sonuç olarak oldukça kompleks bir yapı son derece kısa bir süre içerisinde tamamıyla en ufak ayrıntısına kadar sonlandırılabilir.

 

Ek olarak basit, şerit ve radye temeller çok kısa bir sürede fareye sadece birkaç kez tıklamak suretiyle modellenebilmektedir. Ayrıca basit temellerin en olumsuz yük koşulları altında tasarımı da gerçekleştirilebilmektedir.

 02-Kalip modelleme-1
 02-Kalip modelleme-2

aracizgi

İkincil Betonların Modellenmesi

Hemen herzaman grobeton, şap ve yapı etrafında yer alan toprak gibi detaylar iki boyutlu çizimlerde gösterilir. Bu detayları ihtiva etmesi koşuluyla, 2-boyutlu çizimler direkt olarak, herhangi bir değişikliğe veya eklemeye gerek olmadan, 3-boyutlu model kullanılarak üretilebilir. Ancak böyle bir modelleme stratejisi oldukça zahmetlidir. Bunun yerine bu ufak detayların 2-boyutlu çizimler oluşturulduktan sonra yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Bu durumda 3-boyutlu modelde revizyon olması durumunda 2-boyutlu çizim üzerinde daha önce yerleştirilmiş olan bu detayların hızlı bir şekilde yeniden düzenlebilir olması ihtiyacı doğar. COMOSYS kullanıcıya iki boyutlu çizim üzerinde bu detayların modellenebilmesi ve çok hızlı ve kolay bir şekilde yeniden düzenlenebilmesi için çok kullanışlı komutlar sunmaktadır. Bu sayede döşemeler için tanımlanan eğimlerin herhangi bir hileye gerek kalmadan modellenebilmesi bile mümkündür.

 03-ikincil beton

aracizgi

Gömülü Çelik Modelleme

Uygulama sahasından öncelikli olarak  gömülü çelik ayrıntıları ile ilgili istekler gelir. COMOSYS kullanıcıya sadece kaliteli Kalıp çizimleri üretme şansı vermez. Ek olarak gömülü çeliklerde modellenebilir. Bu sayede çizimler üzerinde elden ekleme yapılması ihtiyacı da elimine edilmiş olur.

COMOSYS ile belli şablonlara uygun olarak gömülü çelikler otomatik olarak oluşturulabilir. Ek olarak, gerekmesi durumunda, kullanıcılara kendi özel gömülü çelik tiplerini oluşturma imkanı da sağlanmıştır. Dahası kullanıcılar devam eden projelerde kullanılmak üzere gömülü çelik takımlarından oluşan bir kütüphanede oluşturabilirler. COMOSYS ayrıca gömülü çeliklerin kesme ve çekme için tasarım kontrollerini de gerçekleştirmektedir.

 04-Gomulu celik

aracizgi

Genelleştirilmiş Ankraj Bulonu Modelleme

Ankraj bulonlarının pekçok tipi hem tek tek hem de gruplar halinde modellenebilir.Ekran üzerinde basit bir tık ve ankraj bulonları önünüzde beliriverir. Birkez daha kullanıcılar tekrar kullanılmak üzere ankraj bulonları için kütüphane oluşturabilirler.

 05-Ankraj bulonu

aracizgi

Beton ve Kalıp Malzeme Metrajı

COMOSYS gerekli beton hacmi ve kalıp alanını otomatik olarak hesaplar ve istenmesi durumunda rapor haline getirir. Bu rapor tüm model için oluşturulabileceği gibi dökümden döküme de oluşturulabilir. Bu raporların yardımıyla kullanıcı hızlı bir şekilde malzeme gereksinimlerini değerlendirebilir ve uygun bir şekilde hareket edebilir.

aracizgi

Gömülü Çelik Resimleri

COMOSYS modellenmiş olan gömülü çelik grupları için imalat çizimlerini otomatik olarak oluşturur. Gruplar önce ilk olarak belirlenmiş bir kritere göre numaralandırılır ve ardından çizilir. Gereksinimlere göre, her bir grup kendi sayfası üzerine çizilebilir ya da pekçoğu daha büyük bir sayfa üzerinde birleştirilebilir.

 

 07-Gomulu celik resimleri

aracizgi

Kalıp Resimleri

3-boyutlu modellemenin temel amacı 2-boyutlu uygulama çizimleri oluşturmaktır. COMOSYS'in eşsiz özelliği sayesinde tüm betonarme kalıp nesneleri 2-boyutlu çizimlerin oluşturulması için ihraç edilmeden önce yekpare bir çıktı oluşturacak şekilde birleştirilirler. Benzer şekilde döküm seviyesine göre veya kalıp nesnesinin tipine göre de farklı şekillerde birleştirme işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Örneğin önceden imal edilmiş elemanlar birbirleriyle ve diğer yerinde dökülmüş elemenlarla birleştirilmezler. Benzer şekilde grobeton elemanları da ayrı bir grupta tutulurlar. Çizim tarafında kullanıcı kolaylıkla kesit, plan ve 3-boyut görüntüsü alabilir ve bu görüntüleri otomatik olarak boyutlandırabilir. Pekçok uygulama için otomatik boyutlandırma yeterlidir. Çok kompleks şekiller için elden ufak müdahaleler kafidir.

COMOSYS çok kapsamlı bir çizim ortamı sağlar. Çizimi sonlandırmak için herhangi başka bir CAD ortamına ihtiyaç olmadan, her türlü boyutlandırma, hem doğrusal hem de eğrisel, yapılabilir ve kot sembolleri, açıklayıcı notlar, bulutlar ve diğer tüm çizim öğeleri mevcut model üzerinde kolaylıkla yerleştirilebilir.

 

 

 

 

 08-Pafta resimleri-1-cerceveli
 08-Pafta resimleri-2-cerceveli

aracizgi

Yüzey Donatı Takip Teknolojisi

Beton geometrik kompleksliğiyle bilinir. Şablon tabanlı makrolar sayesinde donatı detaylandırma konusunda epeyce bir yol katedilebilir ancak gerçek zorluklar ve engeller kalıp nesnelerinin geometrisi karmaşıklaştığı zaman ortaya çıkarlar.

COMOSYS kendine has oldukça esnek ve akıllı donatı yerleştirme teknikleri sayesinde bu tür zorlu bölgelerin detaylandırılması konusunda büyük kolaylıklar sağlar. Devrim niteliğindeki Donatı-Takip teknolojisi sayesinde kullanıcı herhangi bir yüzeyin üzerine sadece tek bir komut yardımıyla donatı yerleştirebilir. Bu teknoloji ile ilk önce ilgili yüzey ana yönler doğrultusunda alt bölgelere bölünür ve daha sonra her bir alt bölgeye ayrı ayrı donatı yerleştirilir. Komşu alt bölgeler arasındaki geçişler sırasında donatı uymululuğu otomatik olarak sağlanır. Benzer programların çoğu kullanıcıya komutun her çalıştırılmasında  sadece tek bir donatı yerleştirme imkanı verir. Kompleks sınırlara sahip içerisinde pek çok boşluk barındıran yüzeylerde birbirinden farklı onlarca donatı pozu çıkabilir ve hatta bu rakam bazı durumlarda 50 mertebelerine kadar ulaşır. Bu teknoloji sayesinde şablon makrolar kullanılmadan elden donatı yerleştirilmesi gereken durumlarda COMOSYS kullanılarak çok hızlı ve doğru bir şekilde donatı detaylandırılması yapılabilir.

Buna ek olarak herbir ayrı alt bölge donatısına müdahele etmek ve yeniden düzenlemeler yapmak da mümkündür. Uç uzatma opsiyonları son derece akıllıdır ve bu sayede donatı boyu donatı çapına göre otomatik olarak değişir. Uç uzatma koşulları uygulanırken donatının kalıp nesnesinin içinde kalması kullanıcı müdahelesine gerek olmaksızın otomatik olarak sağlanır.

 09-Yuzey donati takip

aracizgi 

Betonarme Eleman Tiplerine Özgü Şablon Makroları

COMOSYS kirişler, kolonlar, döşemeler, duvarlar, tekil ve şerit temeller, merdivenler, dirsekler, duvar altı temelleri, kalınlaştırmalar, bağ kirişleri, döşeme ve duvar boşlukları, vb. pekçok kalıp elemanına donatı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere kabiliyetli pekçok komutlar sunar. Bu komutlar sayesinde saniyeler içerisinde donatı yerleştirme işlemi gerçekleştirilir.

 

 10-Sablon makro

aracizgi

Otomatik Pozlama

COMOSYS de bütün elemanlar aksi belirtilmediği sürece otomatik olarak numaralandırılırlar. Aynı durum elbette donatılar için de geçerlidir. Model içerisinde yer alan tüm donatılar marka özelliklerine bağlı olarak otomatik olarak numaralandırılırlar. Bu sayede kullanıcının donatı için marka seçmeye zorlandığı durumlarda herhangi bir hatanın ortaya çıkma olasılığı engellenmiş olur. Model üzerinde tüm donatılar için geçerli tek bir numaralandırma yapılabileceği gibi her bir takımı ayrı ayrı kendi içinde numaralandırabilmek de mümkündür.

 

aracizgi

Yüzey Donatı İşlemleri

Donatı yerleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra ufak ayarlamalar yapmak için kullanılmak üzere  onlarca yardımcı komut geliştirilmiştir. Mesela kat döşemesi içerisine yerleştirilen donatıların ek bir işleme tâbi tutularak kat döşemesi içerisinde yer alan kiriş nesneleri ile uyumlu hale getirilmeleri gerekir. Benzer şekilde bazı durumlarda yerleştirme işleminin ardından bazı donatıların bir miktar geri çekilmesi veya komşu başka bir nesnenin içerisine uzatılması gerekebilir. Yine benzer şekilde aynı poza sahip fakat farklı komşu alt bölgelerde oluşturulmuş olan donatıların temiz bir çizim elde edebilmek adına birleştirilmeleri istenebilir.

 

 12-yuzey donati islemleri

aracizgi 

Şablon Donatı Çizimleri

Bu çizimler tamamen otomatik olarak oluşturlurlar ancak kapsam olarak kiriş, kolon, tekil temel, duvar vb. tipik takımlarla sınırlandırılmış durumdadırlar. Bu sayede birkaç tıkla kullanıcı çizimin tamamını hali hazırda oluşturmuş olur. Tüm donatı pozları, boyutlandırma, malzeme listeleri ve genel çizim yerleşimi otomatik olarak oluşturulur. Dolayısıyla çizimlerin oluşması birkaç dakikadan fazla sürüyorsa oldukça şaşırmalısınız!

 

 13-Sablon donati resim-1-cerceveli  13-Sablon donati resim-2-cerceveli

aracizgi

Genel Donatı Çizimleri

Montaj şeklinin otomatik olarak çizim oluşturmaya elverişli olmadığı durumlarda dahi kullanıcı devam ederek elden donatı çizimlerini üretebilir. Elden donatı çizimi oluşturma işlemi bile neredeyse tam otomatiktir. Kullanıcının tek yapması gereken hangi görüntüleri istediğini göstermektir.

Donatı pozlandırma işlemi COMOSYS tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. COMOSYS ile pekçok farklı  şekilde pozlandırma yapabilmek mümkündür. Bunlar tipik plan türü pozlandırma, kesit pozlandırması, aralık pozlandırmasi (genelde etriyeler için kullanılır) ve spot pozlandırmasıdır. COMOSYS sadece tek bir tıkla hangi donatının hangi şekilde pozlandırılacağını hesaplar. COMOSYS sadece bunu gerçekleştirmekle kalmaz daha da ileri gider ve her bir pozu diğer herhangi bir elemanla çakışmayacak şekilde çizim üzerinde uygun bir yere de yerleştirir. Diğer programların büyük çoğunluğu pozların yerleştirilebilmesi için kullanıcıdan çizim üzerinde bir yer seçmesini ister. Bu yüzden COMOSYS kullanılarak saniyeler içerisinde gerçekleştirilen poz konumlandırma işlemi saatler almaya başlar.

Otomatik olarak yerleştirilmiş olmalarına rağmen donatı pozlarının yeri elden müdahele edilerek değiştirilebilir. Ancak böyle bir durumla çok ender olarak karşılaşılır. Hemen herzaman program tarafından bulunan konum poz için en uygun olan konumdur. Şimdi yapılması gereken tek şey malzeme listesi için uygun bir yer göstermekten ibarettir. Bununla beraber çizim hazırlanmış olur.

 

 14-Genel donati resim-1-cerceveli  14-Genel donati resim-2-cerceveli