1.Ambarlı Fuel-Oil Termik Santralı 4 ve 5. Üniteler Rehabilitasyonu ve Kombine Çevrim Santraline Dönüştürülmesi, İstanbul, Türkiye

.

2.Gebze 850 MWe Kombine Çevrim Termik Santralı, Gebze, Türkiye

.